توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری آقا تیمون در تهران.......For adoption
این آقا پسر خوشتیپ یک سالشه، خیلی آروم و بی سر و صدا و مؤدبه و دنبال یه مامان یا بابای مهربون میگرده که تا آخر عمرش پیششون بمونه. کاملاً سالمه و واکسناشو خورده. اگر می تونین سرپرستی آقا تیمون رو به عهده بگیرین، لطفاً با شمارۀ 09352277482 تماس بگیرین. آقا تیمون در تهران به سر میبره.