توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

ﻭاﮔﺬاﺭﻱ:

گربه
دو ماهه
نر
سالم
نژاد DSH
شناسنامه دار
نوبت اول واكسن و ضد انگل خورده
عقيم نشده
شهر فعلي رشت ولي به هر شهري ارسال مي كنيم
اين كوچولو در خيابون در حال سرو صدا بود و بسيار كوچك تر از اونكه تنها و بي مادر در خيابان بچرخه، بعد از يك روز مادر نيومد و به خونه برده شد، دامپزشك سلامت اش رو تاييد كرده، بسيار شيطون، دستي، خرخري و نازه، گرسنه اش باشه مي ره غذاشو مي خوره، جيش در ظرف خاك رو بلده، خسته هم بشه مي ره تو سبدش مي خوابه و اگر شما دراز كشيده باشين يا خواب باشين مياد رو شكم تون مي خوابه، غذاش شير مخصوص بچه گربه و سوپ و غذاي خشك خيس خورده مخصوص نوزاد رويال كنين هست.
دليل واگذاري عدم رضايت همسر در مورد نگهداري از حيوان خانگي،
شرط واگذاري: كسي كه اين بچه رو مي گيره توجه داشته باشه كه نبايد گرسنه و تشنه بذارتش، فضاي نگهداري فقط داخل منزل باشه و بيرون نره، پشيمون نشن بذارن بيرون يا بزرگ بشه پرتش كنن بيرون، حتما قبل از فحلي عقيم بشه
شماره تماس: ٠٩١٢٧١٩٥٤٠٤
از طريق تلگرام، تماس تلفني در دسترس هستم
به نام صباغي