بچه ها ی خبر خوب.برنامه طبیعت360 رو دیدین؟من تو تلگرام با یکی از مسئولاش صحبت کردم و موضوع کشتار سگ ها رو بهشون گفتم و لینک چن تا از کشتارهارو دادم اون شخص هم گفت ک با سردبیر برنامه صحبت میکنه تا تو یکی از برنامه ها موضوعشون این باشه.بعدشم گفتن زمان اون قسمت رو بهم میگن.به محض این که زمانو گرفتم تو همین تاپیک میگم همه ببینید برنامشو