مشاهده یوزپلنگ آسیایی در ذخیرگاه زیستکره توران


دیده بان حقوق حیوانات: بار دیگر گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی در ذخیره گاه زیستکره توران مشاهده شد .
با تلاش و همت محیط بانان زحمتکش و مسئول منطقه بار دیگر و برای ششمین مرتبه از ابتدای سال جاری در ذخیره گاه زیست کره توران گونه یوزپلنگ آسیایی ( سمبل زیست محیطی استان ) به تعداد ۳ قلاده ( ۱ قلاده یوز ماده با ۲ توله یوز ) مشاهده شد .
به گزارش کارشناس پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان در سه ماهه نخست سال جاری جمعاً تعداد ۱۷ قلاده یوز مشاهده شده که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال های قبل این آمار مشاهدات روند رو به رشدی را نشان می دهد . به طوریکه مقایسه این آمار با مشاهده ۳ ماهه اول سال ۱۳۸۸ نشان از رشد بیش از ۳۰۰ درصدی تعداد دفعات و جمعیت مشاهده شده این گونه منحصر به فرد در این منطقه است . ضمن اینکه در سال ۱۳۸۹ در فصل بهار مشاهده ای از گونه ثبت نشده است .
در بررسی کیفیت این مشاهدات در می یابیم از تعداد ۱۷ قلاده یوز مشاهده شده در سال جاری، ۱۱ قلاده توله و تعداد ۵ قلاده یوز ماده بالغ بوده که این امر خود موید افزایش جمعیت این گونه در سال جاری و نشان از افزایش امنیت در سطح ذخیره گاه زیست کره توران می باشد.
تحلیل نقاط مشاهده یوز حاکی از این است که اکثر این مکان ها با فاصله زیادی از همدیگر قرار داشته و با توجه به این مطلب که یوز ماده به همراه توله ها قادر به طی مسافت طولانی نمی باشد؛ با لحاظ رویت یک مادر و ۳ توله یوز که مشخصاً دوبار مشاهده شده می توان نتیجه گیری نمود احتمال تکراری بودن سایر مشاهدات پایین است.