توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

قابل توجه دوستان در تهران: نیاز به مکانی مناسب برای ریکاوری "تمو" پس از جراحی، حداکثر به مدت دو شب. خواهشمندیم در صورت در اختیار داشتن مکان مناسب لطف و محبت خود را دریغ ننموده و با شماره 09121106130-شفیع- تماس بگیرید تا امکان جراحی هر چه سریعتر "تمو" فراهم گردد. سپاس