توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس

لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

نیاز به مسافر برای لوس انجلس یا سانفرانسیسکو
این کوچولو در شرایط خیلی بد از دست حیوان آزار گرفته شد و حالا برای رسیدن به خونش نیاز به مسافر هست که همراه با خودش این بچه رو هم ببره تمام کارهای این کوچولو انجام شده و کوچکترین زحمتی برای مسافر نخواهد داشت 09121159518 و 09190647202