توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این پیشی کوچولو تو کرجه و به شدت نیاز به درمان داره اگه‌میتونید با من تماس بگیرید ۰۹۰۱۹۴۴۴۰۴۱