توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

🚫🚫نیاز فوری به جای موقت در کرج یا تهران🚫🚫
الان خانمی تماس گرفتن و گفتن که 10روز پیش گربه ای پیدا کردن که پاش لای در گیر کرده بوده و له شده بوده و ایشون چون شناختی نداشتن بردن بیمارستان14مهر کرج پیش کرمی جلاد و دکار اونجا گفته پانسیون میکنیم و داروهاشو میدیم ولی بعد از 10روز نه تنها بخوبی ازش مراقبت نشده بلکه وضعش وخیم تر هم شده و اصلا رسیدگی نشده و داروهاشو ندادن.این خانم میبرن کلینیک دیگه ای و دکتر میگن که نیاز به مراقبت داره تا بهتر بشه ولی ایشون حایی برای نگهداری ندارن.دکتر میگن پس یا جایی پیدا کنید و یا اینکه یوتنایز بشه و ایشونم با کلی خواهش از دکتر میخوان تا یوتنایزش نکنه و جایی پیدا کنن.لطفا به این گربه کمک کنید.و نگهشداراید تا از مرگ نجات پیدا کنه .خانمه از حیوونا می ترسه ولی دلش به حال این گربه واقعا سوخته .کم کاریم نکرده .این کم کاری از اون کرمیه نامرد بوده .لطفا حامیان مهربان کمک کنید 09358612790ویدا