توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پسلطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

واگذاری در کرج یا تهران
گربه معلول بیشتر نیاز به کمک داره خواهشا هرکی میتونه سرپرستش بشه
حنا-نر-۴ماه-واکسن خورده-شناسنامه دار-مهربون و لوس.هرکی میتونه سرپرستش بشه با این شماره تماس بگیره.بخدا جا برای کیس درمانی ندارم دیگه کمک کنید گربه درمان شدم رو واگذار کنم
۰۹۳۰۴۸۹۹۶۲۴ عطایی