توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدبچه ها یه گربه اس امروز زایمان کرده
بچه شو شیر نمیده بچش یخ کرده بود
باید همش یکی بچه رو روی سینه ی مامانه نگهداره تا بتونه شیر بخوره
و زنده بمونه چون فقط یه روزشه
کسی میتونه ببره نگهشون داره موقتی تا مادره حالش بهتر بشه و نوزادش جون بگیره؟
دوستان بچه میمیره ها
خانمهای خونه دار گروه کمک کنید
09121573544