این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


گمشده در منطقۀ فرمانیۀ تهران....Missing
لطفاً به اشتراک بزارین

اين سگ ديشب در منطقه ثروتي فرمانيه از خونه خارج و گم شده لطفا اگر اطلاعي ازش داريد با شماره٠٩١٢١٠٩٥٦٦٨ويا ٢٦١٢٣٨٧٨تماس بگيريد