این پست به اشتراک گذاشته شده


https://www.facebook.com/409792229101236/photos/a.410353635711762.96007.409792229101236/905242429556211/?type=1&theater
دوستان خوبم

این فرشته های کوچولو مورد اذیت و آزار یه انسان نمای روان پریش قرار گرفتن

یکیشون مسموم،یکیشونو با ماشین از روش رد شدن،چندتاشونو دار زدن،این چندتای باقی مونده رو هم باسنگ میزنن،خانمی که این بلاهارو سر این زبون بسته ها میاره،با افتخار به کارش ادامه میده و خیلی هم خوشحاله و دائم تهدید هم میکنه
د
ر حال حاضر امنیت جانی ندارن،تروخدا اگه میتونین حتی یکی هم نجات بدین کمک بزرگی کردین
واگذاری:قزوین
توجه:غذا و هزینه های جانبی تامین میشود

مهرتون رو دریغ نکنین
مانا و برقرار باشین