سلام با توجه به شرایط زندگیم میخوام از دو بچه گربه ناز مراقبت کنم در صورت لزوم با شماره 09116544944 تماس گرفته شود در صورت عدم دسترسی لطفا پیام بدهید مرسی از دوستان عزیز در ضمن من در رشت هستم