این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


واگذاری فوری

بچه گربه ای تحت درمانه بخاطر زخم و ضرب دیدگی دستش, متاسفانه از گربه های دیگه میترسه و چون من چند تا گربه دیگه هم دارم نگهداریش برام مقدور نیست.
اگر کسی شرایطش رو داره و حتی موقت میتونه نگهش داره لطفا با این شماره تماس بگیره
09399752465