http://www.google.ae/imgres?imgurl=h...ndroid-samsung عکسش

نژاد بیریتش شورت هر به معنی مو کوتاهه بریتانیایی تا سال 1930در خیابان های لندن زندگی میکیرد اما از آن به بعد نگه دارندگان آن زیاد شدند و محبوب شو و به شکل یک نژاد واحد در آمد بیریتش شورت هر ها بسیار دوست داشتنی و موهای نرم و متراکم دارند که آن هارا پشمالو جلوه میدهد معمولا آن ها به رنگ های نقره ایی یا سفید و نقره ایی و کرمی و سفید دیده میشوند بیدیتش شورت هر ها به مسئولیت پذیری بسیار معروفند گربه های صبوی هستند بچه های چند روزه آنها با گربه هیمالین معمولا اشتباه گرفته میشود