این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

لطفا به اشتراک بگذارید
در روز بازدید :
-از آوردن حیوان خانگی خود اجتناب کنید
-از کشیدن سیگار در فضای پناهگاه خودداری نمایید
-از خوراندن هرگونه ماده ی غذایی به دوستان پشمالو بدون هماهنگی با مسئولین پرهیز کنید
_برای دریافت آدرس لطفا فقط تماس بگیرید و از ارسال پیام به هر صورت خودداری نمایید