يك زندانبان بازنشسته كه اكنون 57 سال دارد، چندي پيش 25 هزارمين همبرگر زندگي‌اش را خورد. «دان گورسكي» 39 سال پيش براي نخستين‌بار يكي از همبرگرهاي مك‌دونالد را خورد و از آن زمان تا‌كنون هر روز يك يا 2 همبرگر از اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خريداري و نوش‌جان كرده است.اين روند سال‌ها ادامه پيدا كرد تا اينكه او سرانجام خريد 25 هزارمين همبرگر خود را در يكي از شعبه‌هاي مك‌دونالد در مقابل ده‌ها نفر جشن گرفت. اين در حالي است كه دان باز هم مي‌خواهد به خوردن همبرگر ادامه دهد و به گفته خودش تا آخرين روز زندگي خود، دست از اين عادت برنخواهد داشت.البته دان هر روز پياده‌روي مي‌كند تا بتواند كالري‌هاي اضافي حاصل از خوردن اين برگرها را بسوزاند. در حال حاضر نام آقاي گورسكي در كتاب ركوردهاي گينس به ثبت رسيده و اگر او بتواند تا 86 سالگي عمر كند، ركورد همبرگرهاي خورده شده توسط او به عدد غيرقابل باور 40 هزار خواهد رسيد.