دخمل کوشولو من لوسی می کوشولو من ی دخمله دوماهه که با اومدنش حسابی منو خوشحال کرد عکسش اوتاره منه این شیرین عسل بلای من خیلی دوشمم داله همونجوری که من عاشقشم هرکاری بشه زراش میکنم این دخمل کوچولوی من دستای باباشو یا اصن همون مامانشو!!!{ربطی ب پسر دختر نداره تبعیض جنسیت نداریم پسرا ام مامان میشن روشنفکر باشین}¡¡¡ اره خلاصه دستای منو حسابی خط و خش ادنخته فداش شم ولی بخاطر اون حتی اون خط و خشا ام دوس دارم که با مرواریدای قشنگ ینی دندوناش رو دستم گذاشتهی کم عزیزه من مشکله خواب داره اصن نمیخوابه بچمکه منو نگران میکنه ولی خب به من نشاط داده ولی وقتایی که خیلی نگرانش میشم و سخت میگیرم حاله بدی پیدا میکنم و این شکلی میشم!خخ ولی خب دوستش دارم بچم عاشقه توپه توپ که میبینه همه چیو یادش میره توپ توپ فقط توپ این دخمله من نمیزاره خوشگلش کنم و براش پا بندو گردنبمد بندازم ولی دخترم همینجوری ام خوشگله راستش برای رسیدن به ی بچه گربه خیلی ماجرا ها کشیدم افسردگی دعوا اشوب جست و جو تا این عسل اومد خونمون واسه انتخاب اسمش کلی مشقت کشیدم تا گذاشتم لوسی میlucky mayکه شخصیت ی کارتون قدیمیه که مال بچگیایه مامانم بوده البته هی وسوسه میشم عوضش کنم ولی باید عادت کنه به ی اسم مامانم بعضی ویتا بچمو با جیغاش میترسونه اخه از حیوونا میترسه که من در عجبم ولی منم از حشره ها میترسم شدید همشون به هر حال لوسب می کوچولو من اسمش به انگلیسی یعنی خوشبخت امیدوارم حس خوشبختی کنه بابای میومیو