من یه سگ نگهبان یا پاکوتاه برای خودم میخوام لطفا خبرم کنید

از طریق تلگرام

09302543360