سلام خدمت دوستان من به خاطر خونه نمیتونم دیگه از پسرم مراقبت کنممم دنبال یه صاحب خوب میگردم براش مرسی
شماره تماس 09216373291 فقط اس بدید تماس میگیرم

اسم میلی
3 ساله
نر
واکسن هر 3 ماه زدم بهش