واگذاری،متن ارسالی:
اسم اين سگ ناز لاكى هست،صاحبش يك ماه پيش فوت كرد،خانوادشون ميخان اين سگ سالم و جوون رو بكشن،چون توى اپارتمان هستن و به قول خودشون ميخان راحتش كنن.ما چند روزى ازشون وقت گرفتيم و قولِ يك خانواده ى خوب رو براى سرپرستى داديم.بسيار مهربون و حرف گوش كن و تربيت شده،عقيم شده و تمام واكسن ها رو هم خورده.بسيار فورى كسانى كه منزل حياط دار دارند يا كسانى رو ميشناسن با شماره اين حامى تماس بگيرند.
٠٩٣٥٣٧٢٦٥٤٦ خانم پاكدل