این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

واگذاري
مشکي نره 3ماهه،شناسنامه نداره واکسنم نزده
اونيکي،ملوس،ماده ،٢ساله،شناسنامه داره،واکسن و قرص انگلشو به موقع گرفته.
واگذاري فقط تهران.
تماس: 09388675736

https://www.facebook.com/23635706323...883934/?type=1