این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

اين سگ رها شده بود تو كوه و پيداش كرديم و فردا دوباره رها ميشه همون جايى كه پيدا شده!!!!!
الان هزار نفر شروع ميكنن فحش و لعنت بمن و همه دلسوزه اين حيوون ميشن!حتما بايد يه متن خيلى وحشنتاك و يه حيوون داغون باشه تا همه احساس دلسوزي كنن و كمك كنن !
يعنى هيچ كس نيست از اين بچه نگهدارى كنه!!! يك هفتس پست گذاشتم كه اين بچه رو تو كوه رها كردن و ما پيدا كرديم و من با وجوده ٣ تا سگى كه دارم و خيلى مسائل ديگه واقعا شرايط نگهداريشو ندارم اماجز چند نفر كه مسيج دادن و حالش رو پرسيدن و يه خانمى كه گفت هماهنگ ميكنه اگه خواستم بفرستمش اصفهان پناهگاه هيچ كس اعلام نكرده كه حتى موقت اين بچه رو نگه ميداره! خواهش ميكنم يكى اعلام كنه اين بچه رو نگه ميداره بخدا خيلى آقاس با ادب و حرفگوش كن و بى صداس من همه اين چيزاشو تضمين ميكنم براى هركس كه بخواد نگهشداره اگر شرايطش رو داشتم خودم نگهش ميداشتم،يعنى هيچ كس نيست حتى يه گوشه از حياطش اين بچه رو پناه بده !حداقل از رفتن به پناهگاه و آواره شدن كه بهتره!!همين چيزاس كه اگر هم بعدا همچين چيزايى ببينيم برخلاف ميلمون چشممون رو ميبنديم و سعى ميكنيم خودمون رو درگير نكنيم وقتى بين اين همه آدم و حامى هيچ كس پيدا نميشه كه يه كمكى كنه!
شماره تماس ٠٩٣٠٧٤٦٨٣٧٣