دختر بچه چینی حیوانات مختلف را با هیپنوتیزم میخواباند.