عکس‌هایی از مسابقه سنتی و سالانه گوسفند دوانی که دیروز در جنوب اسکاتلند برگزار شد.