این پست به اشتراک گذاشته شده


نقل قول :

من پریشب با خانواده همسرم رفته بودم پارک گلابی یا بهجت تو خیابون کریم خان . یه گربه بود که پارک اومد سمتم . پاش زخمی بود . زخمشم نسبتا تازه بود . متاسفانه نتونستم کاری انجام بدم چون همسرم نمی گذاره . فقط تونستم غذا بدم و عکس بگیرم . می لنگید طفلی .