این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

ميشه يكي بره سراغ اين گربه
خواهش ميكنم چند روزه ميبينمش
من گربه خودمم تو يه اتاق گذاشتم بخاطر مهمون ها نميتونم سراغش برم
نارمك ميدان ٩٤ / 09213614491