این پست به اشتراک گذاشته شده


حامیان شیرازی توجه
این سگ در خیابان زرگری کوچه ی 6 میشینه خیلی دستیه و همش خودش و برای همه لوس میکنه اهالی کوچه با شهرداری تماس گرفتن لطفا کمک کنین به جای امنی منتقل بشه