به گزارش خبرگزاري فارس، دپارتمان دولتي محيط زيست فيليپين اعلام كرد: دانشمندان فيليپيني با همكاري دانشمندان آمريكايي در كوه‌هاي اين كشور 7 گونه جديد موش را كه تاكنون ناشناخته بوده است را كشف كردند.

نتايج اين مطالعات در شماره مي 2011 مجله علمي موزه ملي تاريخي شيكاگو منتشر شده است و اين گزارش نشان مي‌دهد كه گونه‌هاي متعددي در فيليپين زندگي مي‌كنند كه در معرض خطر انقراض قرار دارند و بايد از آن‌ها حفاظت شود.

اين دانشمندان در گزارش خود آورده‌اند كه اين گونه‌هاي جديد بسيار كوچك هستند و از غلات و ريشه گياهان جنگل تغذيه مي‌كنند.

داده‌ها و اطلاعاتي كه دانشمندان آمريكايي و فيليپيني به دست آورده‌اند حاكي از آن است كه بسياري از اين موش‌هاي در حال انقراض، خارج از مناطق حفاظت شده زندگي مي‌كنند.

فيليپين كشوري است با بيش از 7 هزار جزيره و در اين كشور تنوع زيستي فراواني وجود دارد. اين كشور زيستگاه گياهان و حيوانات مختلفي است كه بسياري از آن‌ها در معرض خطر انقراض هستند