در طی یک پروژه خلاقانه و جالب Martynas Karpovičius در گوشه و کنار شهر کوچک ویلنیوس، لیتوانی ، دوستداران حیوانات علامت های کوچکی شبیه به علامت عابر پیاده ،برای حیوانات بر روی زمین کشیدند و تابلوهایی ساختند که نشان دهد, این محل چه حیوانی می گذرد.

این کار بیشتر هدفش این بود که این جمله را یادآور شود:

" در این شهر فقط ما زندگی نمی کنیم پس مراقب محیط زیست و حیاط وحش شهر خود باشید".