این پست به اشتراک گذاشته شده لطفا جهت اطلاعات بیشتر فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


دوستان این لاک پشت تو یه کارگاه اطراف کرج با شرایط بدی داره زندگي میکنه اگه کسی شرایط و جای مناسبی براش داره تماس بگیره لطفا ۰۹۳۹۰۵۹۴۹۵۲