این پست به اشتراک گذاشته شده


پیدا شده در آتیساز تهران....Found

لطفاً به اشتراک بزارین.
این بچه توی آتیساز پیدا شده و میکروچیپ هم داره ولی شمارۀ تماس صاحبش عوض شده. خیلی بی تابی میکنه. لطفاً به اشتراک بزارین و یا اگه میدونین مال کیه بهشون خبر بدین. ظاهراً میکروچیپ به اسم خانم ظهوریان هستش که شماره شون عوض شده.

https://www.facebook.com/PnahgahHywa...021158/?type=1