بوشهر - ایرنا - رییس اداره حفاظت محیط زیست دشتی استان بوشهر گفت: در دوهفته اخیر شش شکارچی متخلف پرندگان دراین شهرستان دستگیر شدند.


به گزارش روزپنجشنبه ایرنا از حفاظت محیط زیست استان بوشهر، مصطفی رشیدی اظهارداشت: از این شکارچیان غیرمجاز که در مناطق کوه مند، سنا، کوه بیرمی و منطقه دشت پلنگ دستگیر شده اند، لاشه های 26 قطعه کبک وتیهو، دو قبضه سلاح ساچمه زنی، شش رشته تور پرنده گیری، سه قفس و 30 عدد فشنگ بدست آمده است.

وی اضافه کرد: متخلفان دستگیر شده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

رشیدی ادامه داد: براساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه ای عمومی است و با توجه به شرایط خشکسالی در مناطق مختلف، مردم در حفاظت و حمایت از گونه های جانوری وپرندگان، حافظان محیط زیست را یاری کنند.

وی بیان کرد: بروز پدیده خشکسالی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده زندگی پرندگان است و شکارچیان غیرمجاز از این موضوع سوء استفاده کرده و اقدام به شکار پرندگان می کنند.

شهرستان دشتی با مرکزیت شهر خورموج و 80 هزار نفر جمعیت از مناطق مهم زیست محیطی در جنوب استان بوشهر است.