یک گربه سفید مشکی سه ماهه خوشکل واگذار میشود لطفا جهت نگهداری این گربه مهربون تماس بگیرین..
09137454674 تحویل تهران کرج...