این پست به اشتراک گذاشته شده

این بچه گربه زیر 2ماه سن داراه که یکی از دوستان حامی اونو تو منطقه گيشا حدود خيابون دوازدهم دیده. لطف کنید اگر کسی در گیشا زندگی میکنه برای این طفل معصوم غذا یا شیر ببره. دوستمان خیلی آنجا منتظر مانده اما این بچه تک و تنهاست و مادری نداره.

https://www.facebook.com/40979222910...e=1&permPage=1