به همت دامپزشکان تأسیس شد : انجمن علمی بهداشت مواد غذایی ایران + فهرست مؤسسین و نحوه عضویت


حکیم مهر - دکتر علی احسانی متخصص بهداشت مواد غذایی از تأسیس انجمن علمی بهداشت مواد غذایی ایران خبر داد.

این دامپزشک و رئیس پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه با اعلام این خبر گفت : برابر مجوز شماره 61060/3 کمیسیون انجمن‎های علمی وزارت علوم ، انجمن علمی بهداشت مواد غذایی تأسیس شده و با توجه به لزوم تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره و سپس تعیین حق عضویت سالانه، اکنون ثبت نام اولیه از مت****ان عضویت در این انجمن در حال انجام است.
نماینده هیأت مؤسس انجمن بهداشت مواد غذایی ایران افزود : پس از مشخص شدن حق عضویت سالانه، هنگام ارائه کارت عضویت به ثبت نام شدگان ، مبلغ مصوب حق عضویت دریافت خواهد شد.
دکتر احسانی درباره شرایط عضویت در این انجمن هم گفت : فارغ‎التحصیلان و دانشجویان رشته‎های بهداشت مواد غذایی، دامپزشکی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، شیمی مواد غذایی، سم‎شناسی مواد غذایی، بهداشت و ایمنی غذا و اپیدمیولوژی مجاز به عضویت در این انجمن علمی هستند.
وی افزود : مت****ان عضویت لازم است فرم ثبت نام را تکمیل و به نشانی IranFHSA@gmail.com ارسال یا به شماره 3467097 یا 3440295 با پیش شماره 0441 فکس نمایند.
گفتنی است اعضاء هیأت مؤسس این انجمن علمی را افراد زیر تشکیل می‎دهند :
1 - دکتر سید شهرام شکرفروش / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه شیراز
2 - دکتر حسین تاجیک / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه ارومیه
3 - دکتر افشین *****زاده / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه تهران
4 - دکتر محمد محسن‎زاده / متخصص بهداشت مواد غذایی /دانشگاه فردوسی مشهد
5 - دکتر علی احسانی / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه ارومیه
6 - دکتر حمیدرضا قیصری / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه شیراز
7 - دکتر مسعود سامی / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه کرمان
8 - دکتر علی فضل آرا / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه شهید چمران اهواز
9 - دکتر عباسعلی مطلبی / متخصص بهداشت مواد غذایی / مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
10 - دکتر ودود رضویلر / متخصص بهداشت مواد غذایی / دانشگاه تهران

فرم ثبت نام و عضویت :

فرم عضویت
مشخصات فردی

نام: نام خانوادگی: نام پدر:
تاریخ تولد: محل تولد: محل صدور شناسنامه:
شماره شناسنامه: کدملی: وضعیت تأهل:


آدرس محل سکونت:

آدرس محل کار:

آدرس الکترونیکی:


شماره تلفن محل سکونت: شماره همراه:
شماره تلفن محل کار: دورنگار:سوابق علمی

آخرین مدرک دانشگاهی اخذ شده:
مقطع: رشته:
دانشگاه: کشور: تاریخ اخذ:

مشغول به تحصیل در:
مقطع: رشته: ترم:
دانشگاه: کشور:

عناوین تألیفات، ترجمه و مقالات علمی منتشر شده:
ردیف
عنوان
محل ثبت و انتشار
تاریخ ثبت و انتشار
میزان آشنایی با زبانهای خارجی:
1- زبان................................ □ تسلط کامل □ تسلط نسبی
2- زبان................................ □ تسلط کامل □ تسلط نسبی
3- زبان................................ □ تسلط کامل □ تسلط نسبی

سوابق شغلی:
ردیف
عنوان شغل
سمت
محل اشتغال
مدت اشتغال

اینجانب ضمن تایید صحت مندجات فوق و پذیرش مفاد اساسنامه و مقررات و شرایط عضویت، تقاضای عضویت در انجمن بهداشت مواد غذایی ایران را می نمایم.
امضاء: تاریخ:


مدارک لازم جهت عضویت:
- کپی آخرین مدرک تحصیلی
- گواهی اشتغال به تحصیل
- کپی کارت ملی
- دو قطعه عکس 4*3

این قسمت توسط انجمن علمی بهداشت مواد غذایی تکمیل می گردد.
در تاریخ .......................................... با عضویت پیوسته / وابسته / دانشجویی / افتخاری آقای / خانم ................................. موافقت گردید.
امضای رئیس هیأت مدیره

ایمیل انجمن علمی بهداشت مواد غذایی ایران:
IranFHSA@gmail.com (Iran Food Hygiene Specialists Association)