این پست به اشتراک گذاشته شده

خیابان پاسداران ، چهار راه پاسداران ، خیابان دولت (شهید کلاهدوز) خیابان دیباجی جنوبی ، خیابان مژگان ( روبروی پارک ) ، بعد از تقاطع،سمت راست کوچه ی دیبا ، انتهای کوچه سمت چپ خیابان عین آبادی ، کوچه بنفش، انتهای کوچه، داخل باغچه کوچه