واگذاری آقا پينات مهربون و خوش اخلاق دو ساله واکسن زده عقیم شده. آقا پينات از مرگ نجات پیدا کرده و برای زنده موندنش خیلی زحمت کشیده شده . الان کاملا سالم هست و حقش یه زندگی آرام و راحت کنار آدمهای مهربون هست. 09125025077پست به اشتراک گذاشته شده فقط با شماره داده شده تماس بگیرید

http://uupload.ir/files/iyc_untitled.png