این پست به اشتراک گذاشته شده

اینو خانم عسل فرستادن
امروز ٢٩ روز از زماني كه اين شاه پسر رو پيدا كردم ميگذره، وقتي پيداش كردم بوي عفونت و زردي هپاتيت تمام وجودش رو گرفته بود و زير گردنش پاره شده بود، انقدر بوي تعفن ميداد كه فكر نميكردم اميدي به موندنش باشه،
درسته كه ما خدا نيستيم كه مرگ و زندگي دست ما باشه ولي وسيله هستيم،
ميخوام از تمام دوستاي عزيزي كه اين مطلب رو ميخونن تمنا كنم ... كه بي تفاوت از كنار اين موجودات درمونده نگذرن، اينا زبون ندارن ،
هيچ موقع فكر نكنيد اگه شما ازش بگذريد يكي ديگه ميبينه وبرش ميداره!
باور كنيد كمك به اين زبون بسته ها بركت به زندگيتون مياره، اين بچه ٩ روز پانسيون بود و ٢٠ روز هم مهمون من بود، توي اون ٢٠ روز بايد ٧ روزش رو هرروز ٤ تا امپول ميزد و پانسمانش يه روز در ميون عوض ميشد، سخت بود خيلي .......،،ولي وقتي خوب شد، تمام خستگيم از تنم رفت،
لذت بخشيدن يه زندگي به موجودات درمونده وصف نشدنيه....
امتحان كنيد ...... معتادش ميشيد....


https://www.facebook.com/40979222910...522275/?type=1