متن ارسالی:
من این سگو پیدا کردم و هر چی دنبال صاحبش گشتم پیدا نشد، این بچه چشماش مریضه و من نمیتونم هزینشو پرداخت کنم به خاطر همین میخوام به 1 آدم با وجدان واگذارش کنم، این پسر خیلی مهربون و آرومه، اگر نمیتونین خرج دوا درمونشو بدید تماس نگیرید، لطفاکمکش کنید خیلی مظلومه گناه داره 09397140815


مطلب به اشتراک گذاشته شده