این پست به اشتراک گذاشته شده

پترو شیمی ماهشهر
کی میتونه کمک کنه به این بینوا....اگه کسی ازش خبری داره اطلاع بده
اين آقا ازكاركنان پتروشیمي ماهشهر!
چند ماهه دست چپشو براثرتصادف با كاميون ازدست داده وبايك دست زندگی ميكنه