کوروش کوچولو.نر.چهارماه.واکسن هاشم زده.خیلی شیطون ودوست داشتنی وقوی ولوس.وقتی بغلش کنی نازش کنی خر خر میکنه.واگذاری فوری مشهد
۰۹۳۶۵۹۲۳۴۰۱


دوستان این مطلب شیر شده برای کسب اطلاعات فقط با شماره ذکر شده تماس بگیرید.