این پست به اشتراک گذاشته شده

این بدبخت هر دو تا پاش شکسته و استخوانها بیرون زده‌اند.
در پارک پلیس هست و شخصی که این رو دیده و عکس گرفته دیگه پیداش نکرده. خواهش می‌کنیم یک کمکی‌ در پیدا کردن این بدید. قرار هست در صورت گرفته شدن به کلینیک پردیس رسونده بشه. لطفا هر چه زودتر کمک بدید.