این پست به اشتراک گذاشته شده

فوری - احتیاج به کمک به دو تا بچه گربه
خیابان ارومیه شرقی، بین اسکندری و باستان، روبروی کوچه یاوری، جلوی پلاک ۳۷ یک بژو پارک کرده. زیرش دوتا بچه گربه سفید هستند که حال ندارند و مادرشان رفته و اون زیر مونده‌اند. غذا هم نمی خورند. مخصوصا یکیشون خیلی بیحاله. من با همسرم سر گربه‌ها مشکل پیدا کرده‌ام و نمی تونم کمکشون کنم. تو رو خدا یک کسی کمک کنه.
۰۹۱۹۶۴۱۴۶۰۶