این پست به اشتراک گذاشته شده

واگذاری خیلی فوری......For adoption
کیتی خانم دیگه دستش خوب شده و آمادۀ واگذاریه. این خانم زیبا که از دست یه معتاد نجات داده شده سه ماهشه و سالمه. کیتی خانم خیلی دختر خوش اخلاق و مهربونیه، میونۀ خوبی با سگهای دیگه داره ولی حسابی شیطونه. دائم دوست داره بازی کنه. عاشقِ گاز گاز بازیه. کیتی خانم سگ بزرگی میشه و برای نگهداری در حیاط مناسبه. کیتی برای نگهبانی واگذار نمیشه. به جایی که با زنجیر ببندنش واگذار نمیشه. در ضمن شرط اول واگذاری هم عقیم سازیه. اگر می تونین این خانم زیبارو خوشخبت کنین، لطفاً با شمارۀ 09352277482 تماس بگیرین. کیتی تهرانه و در تهران و حومه و شهرهای شمالی که توشون نماینده داریم واگذار میشه.
لینک داستان کیتی: Katy’s story
https://www.facebook.com/PnahgahHywanatBySrprstMazndranrwyana/posts/902352909847729
Katy, 3 months old, female, mixed breed, very friendly with people and dogs and very very hyper and energetic

https://www.facebook.com/PnahgahHywa...06654056084281