نیاز به جای موقت فوری برای درمان. لطفا اشتراک گذاری کنید....
این کوچولو سه ماهه به شدت بیمار هست. تب داره و اسهال. درمانهاش شروع شده و باید سرم و انتی بیوتیک بگیرد. الان پیش خانمی هست که از کلی حیوون داره نگهداری میکند و شرایط نگهداری و ادامه درمان این گربه رو ندارند. اگر بين شما دوستان کسی حاضر هست یک هفته از این گربه نگهداری کند تا سرم و داروهایش را سروقت بگیرد و تجربه نگهداری هم دارد لطفا تماس بگیره و این کوچولو رو از مرگ نجات بدهد. این خانم الان سرمش رو قطع کردند و نمیتوانند درمانش را ادامه بدهند. شرایط سختی است لطفا یه حیوان دوست با تجربه کمک کند. ۰۹۱۹۲۸۹۴۹۸۹ بدريان