دیده بان حقوق حیوانات: رییس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست استان قم گفت: طی روزهای گذشته ۶ بهله دلیجه و ۲ بهله سارگپه پس از تیمار و نگهداری در دامان طبیعت رهاسازی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، محمدرضا عابدی مقدم با اشاره به برنامه ریزی و اقدامات گسترده برای حراست از گونه های جانوری در استان گفت: این اداره کل ضمن نظارت و پایش مستمر خرید و فروش جانوران وحشی در سطح شهر قم، همکاری و مشارکت مناسبی با شهروندان جهت تحویل گونه های جانوری دارد.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر ۶ بهله دلیجه و ۲ بهله سارگپه از متخلفین کشف و یا توسط دوستداران طبیعت به این اداره کل تحویل شده است، اظهار داشت: این پرنده های شکاری بومی استان قم پس از تیمار و نگهداری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در زیستگاه اصلی خود در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان رهاسازی شدند.

رییس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست استان قم در پایان تصریح کرد: امیدواریم با فرهنگسازی و افزایش حساسیت عمومی جامعه نسبت به گونه های گیاهی و جانوری و زیستگاههای طبیعی، در محیط زیستی پاک و سالم از مواهب الهی هرچه بیشتر بهره مند شویم.


منبع:دیده بان حقوق حیوانات