این پست به اشتراک گذاشته شده

بچه ها، من واقعا بهم داره فشار میاد. جز عروسک که الان نمی دونم می خوام چیکارش کنم و غذا رسانی و جریان شهرداری مزخرف که کل فکرم رو مشغول کرده کلی هم بچه گربه رو دستم مونده. اینا یا مادر نداشتن و از کوچیکی پیداشون کردم یا مریض بودن و الان خوب شدن. دیگه نمی تونم بیشتر از نگهشون دارم چون غیر از دو موردشون که جای موقت هستن و باید برن سیاهه و ببری رنگا توی انباری هستن که تاریکه و اصلا مناسب بچه گربه نیست. تا پس فردا هم باید جا به جا بشن. خواهشا اگه حیاط امن براشون سراغ دارین یا جای امنی رو میشناسین معرفی کنین. 09125025077