این پست به اشتراک گذاشته شده

*** مورد اورژانس ***این خبر دست دوم به ما رسیده. الان زنگ زده شد به این خانم و میگه دو سه ساعت پیش اینها رو سر کوچه‌ دیده و هیچ کاری نکرده. میگه من داشتم از خونه میرفتم و الان نیستم که بدونم چی‌ شده‌اند. اگه میشه هر چه زودتر یکی‌ به داد این زبون بسته‌ها برسه. لطفا به آدرس مراجعه کنید. اگر کسی‌ میره لطفا اینجا خبر بده. خیلی‌ ممنونیم.
.... لطفا به این تلفن زنگ نزنید چون ممکن هست جواب درست و حسابی‌ نشنوید.

https://www.facebook.com/40979222910...834665/?type=1