این پست به اشتراک گذاشته شده

سگ تصادفی‌
یک سگ سفید و سیاه که تصادف کرده در این محل هست.
سرایدار جای دقیقش رو میدونه.